Địa chỉ : Khu Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao, Phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 0211.222.3.555 / 0937.48.4444
  Iononejsc@gmail.com